Altitud

Altitud

Altitud mitjana, màxima i mínima del municipi, respecte el nivell mig del mar a Alacant (en metres)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Les cotes es refereixen al sistema de referència altimètric oficial, definit pel Reial Decret 1071/2007, corresponent als registres del nivell mig del mar a Alacant

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc