Usos del sòl

Usos del sòl

Ús a què es destina el sòl, expressat en km²

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Delimitat sobre ortoimatge de l'any corresponent. Es presenta l'últim any disponible, ja que no s'elabora anualment

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc