Contractes de lloguer formalitzats per 10.000 habitants

Contractes de lloguer formalitzats per 10.000 habitants

Nombre de contractes de lloguer formalitzats per cada 10.000 habitants

Font: Numerador: Generalitat de Catalunya. Dpt. de Territori i Sostenibilitat. Denominador: Padró Municipal d'Habitants aprovat a 1 de gener

Càlcul: Nombre de contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL *10.000 / població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc