Habitatges acabats per cada 1.000 habitants

Habitatges acabats per cada 1.000 habitants

Nombre d'habitatges acabats per cada 1.000 habitants

Font: Numerador: Generalitat de Catalunya. Dpt. Territori i sostenibilitat. Denominador: Padró Municipal d'habitants aprovat a 1 de Gener

Càlcul: Nombre d'habitatges acabats * 1000 / Població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc