Habitatges buits

Habitatges buits

Nombre d'habitatges buits i percentatge que representen sobre el total dels habitatges de la ciutat

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre d'habitatges buits * 100 / nombre total dels habitatges existents a la ciutat

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc