Habitatges iniciats de nova planta

Habitatges iniciats de nova planta

Nombre d'habitatges iniciats, segons el registre administratiu del que s'obtenen

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat.

Càlcul: A partir de les tramitacions d'habitatges de protecció oficial, les tramitacions de les cèdules d'habitabilitat i l'arxiu dels col·legis d'aparelladors i arquitectes tècnics de Catalunya

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc