Nombre d'edificis

Nombre d'edificis

Nombre d'edificis existents a la ciutat

Font: Ajuntament de Girona. Cens d'edificis i locals

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc