Nombre d'habitants reals

Nombre d'habitants reals

Estimació del nombre d'habitants reals del municipi

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Càlcul en relació als habitatges ocupats sense empadronament, aplicant-hi l'ocupació mitjana de l'habitatge al municipi

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc