Nombre d'habitants sense empadronament

Nombre d'habitants sense empadronament

Estimació del nombre d'habitants que viuen en habitatges del municipi sense estar-hi empadronats

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc