Nombre d'habitatges per habitant

Nombre d'habitatges per habitant

Nombre mitjà d'habitatges existents al municipi per a cada habitant

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre d'habitatges existents (acabats) / nombre d'habitants empadronats

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc