Ocupació mitjana de l'habitatge

Ocupació mitjana de l'habitatge

Nombre mitjà d'ocupants per habitatge

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombre d'habitants empadronats / nombre d'habitatges existents (acabats)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc