Renda mitjana dels contractes de lloguer

Renda mitjana dels contractes de lloguer

Renda mitjana dels contractes de lloguer en €/mes

Font: Generalitat de Catalunya. Dpt. de Territori i Sostenibilitat

Càlcul: Renda mitjana dels contractes de lloguer, a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc