Habitatges contractats

Habitatges contractats

Nombre d'habitatges contractats al municipi de Girona

Font: Col·legi d'aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d'edificació de Girona. La construcció d'habitatges a les comarques gironines

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc