Habitatges per llicència d'obra

Habitatges per llicència d'obra

Nombre de llicències d'obra segons els habitatges que afecten i nombre d'habitatges totals objecte de llicència d'obra. Dades referents a 1 de gener de l'any de referència

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc