Llicències d'obra menor

Llicències d'obra menor

Nombre de llicències d'obra menor concedides

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Urbanisme de Proximitat. Obres

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges (*)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc