Qualificació del sòl no urbanitzable

Qualificació del sòl no urbanitzable

Sòl no urbanitzable segons el Pla General d'Ordenació Urbana (en hectàrees)

Font: Ajuntament de Girona. Pla General d'Ordenació Urbana

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges (*)

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc