El projecte Girona Open Data (GOD) té com a objectiu posar a disposició de les persones i de les empreses, sense restriccions de drets d'autor, copyright, patents o altres mecanismes de control, dades de caràcter públic existents en els sistemes informàtics de l'Ajuntament de Girona.

Etiquetes destacades

Girona Cartografia Delimitacions