Llars unipersonals, per grups d'edat i sexe dels ocupants

Llars unipersonals, per grups d'edat i sexe dels ocupants

Domicilis (*) amb una sola persona empadronada, per grups d'edat i sexe del/a resident

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombres absoluts

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc