Estructura de la població per sexe

Estructura de la població per sexe

Nombre d'habitants per sexe

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc