Evolució de la població (1900-2001). Recomptes

Evolució de la població (1900-2001). Recomptes

Nombre d'habitants del municipi de Girona segons el Padró Municipal d'Habitants durant el període 1900-2001

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat (1900-1980) i Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants aprovat (1991-2001)

Càlcul: Es calcula la variació percentual respecte la dada anterior disponible

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc