Evolució de la població

Evolució de la població

Nombre d'habitants del municipi de Girona segons el Padró Municipal d'Habitants

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Es calcula la variació percentual respecte la dada anterior disponible

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc