Índex de creixement

Índex de creixement

Relació entre la població de 14 anys i menys, i la població de 15 a 29 anys

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Població de 0 a 14 anys / població de 15 a 29 anys

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc