Índex de dependència global

Índex de dependència global

Relació entre els individus en edat de no activitat econòmica respecte els individus en edat potencialment activa

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: (Població de 0 a 14 anys + població de 65 anys i més) / població de 15 a 64 anys.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc