Índex de potencial

Índex de potencial

Índex sintètic que mesura el creixement de la població tenint en compte edats joves en relació a la tendència a l'envelliment

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Índex de substitució / índex de creixement

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc