Índex de substitució

Índex de substitució

Relació entre la població menor de 14 anys <i la població de 50 a 64 anys

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Població de 0 a 14 anys / població de 50 a 64 anys.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc