Índex d'envelliment

Índex d'envelliment

Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 14 anys

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: Població de 65 anys i més / població de 0 a 14 anys.

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc