Taxa bruta de creixement migratori

Taxa bruta de creixement migratori

Quocient entre el saldo migratori d'un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Quocient entre el saldo migratori d'un any determinat i la població a meitat del període, expressat en tant per mil

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc