Taxa bruta de mortalitat

Taxa bruta de mortalitat

Relació entre el nombre de defuncions registrades en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil

Font: Generalitat de Catalunya. Idescat

Càlcul: Nombre de defuncions en el període / població total expressada en milers, a la meitat del període

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc