Taxa de gent gran

Taxa de gent gran

Percentatge de població de 65 anys i més respecte la població total

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: (Nombre d'habitants de 65 i més anys * 100) / població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc