Taxa de població jove

Taxa de població jove

Percentatge de joves de 16 a 29 anys, respecte la població total

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT)

Càlcul: (Nombre d'habitants de 16 a 29 anys * 100) / població total

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc