Població nascuda a l'Estat Espanyol

Població nascuda a l'Estat Espanyol

Nombre d'habitants nascuts a l'Estat Espanyol, segons la Comunitat Autònoma de naixement

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Nombres absoluts i percentatges

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc