Població nascuda a l'estranger, segons lloc de naixement

Població nascuda a l'estranger, segons lloc de naixement

Nombre d'habitants nascuts a l'estranger agrupats per zones geogràfiques segons el seu país de naixement

Font: Ajuntament de Girona. Padró Municipal d'Habitants

Càlcul: Dades absolutes i percentuals

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc