Import beneficis fiscals sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Import beneficis fiscals sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Import beneficis fiscals sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc