Import beneficis fiscals sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Import beneficis fiscals sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Import beneficis fiscals sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc