Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Padró de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Font: Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc