Indicadors pressupostaris: Autonomia Fiscal

Indicadors pressupostaris: Autonomia Fiscal

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Drets reconeguts nets ingressos tributaris / drets reconeguts nets totals) * 100

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc