Indicadors pressupostaris: Termini mig de pagament

Indicadors pressupostaris: Termini mig de pagament

None

Font: Ajuntament de Girona. Pressupostos Municipals any de referència

Càlcul: (Obligacions pendents de pagament a 31/12 Cap. II i IV / Obligacions reconegudes netes Cap. II i IV) * 365

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc