Taxa pels serveis de control i tinença d'animals

Taxa pels serveis de control i tinença d'animals

Padró de la taxa pels serveis de control i tinença d'animals

Font: Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Hisenda. Gestió Tributària

© 2016 Ajuntament de Girona | Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial – C. dels Banyoles, 17acc – 17004 Girona – Tel. 972 419 417 cc