Endeutament municipal RDF

Nivell d'endeutament municipal.

El nivell d’endeutament mesura la necessitat de finançament extern per a poder fer front a les despeses, una vegada utilitzats els recursos tributaris, les subvencions i les transferències rebudes. L’endeutament s’inclou a la Memòria del Compte General de l’Ajuntament.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Hisenda
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial