Padró municipal d'habitants RDF

Padró municipal d'habitants del municipi de Girona.

El padró municipal d'habitants és el registre administratiu que recull totes les persones residents al municipi amb independència de la seva nacionalitat. Aquest registre de població s’inicià el 1870 i fou d’actualització quinquennal fins al 1995, quan passà a ser un registre de gestió i actualització continua.

Atès que recull dades de caràcter personal, el padró municipal d'habitants és un registre d'accés restringit, d'acord amb el que estableix la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Aquestes dades corresponen a la xifra de població que s’aprova amb data 1 de gener de l’any en curs. L’any en curs és l’any del nom del fitxer. Les extraccions es realitzen cap al mes d’abril de l’any en curs, i incorpora les dades de l’1 de gener al 31 de desembre de l’any anterior.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Estadística
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial